petak, april 03, 2020
   
Font
image image image image image image image image

 

CRNAGORACOOP

Dugogodišnje postojanje imena privrednog subjekta „CRNAGORACOOP“ od 1973. godine na tržištu sa svojim kvalitetnim proizvodima  kafa „CG“, espresso kafa „Grande“ i konditorski proizvodi, stvorili su kod poslovnog svijeta i potrošača jednog uspješnog proizvođača, koji je od osnivanja do danas pokazao izuzetnu fleksibilnost u poslovanju, uspješno prevazilazeći sve poteškoće na koje je nailazio u svim fazama svog postojanja kako one pozitivne tako i negativne.

Sve poteškoće u egzistenciji zbog nepovoljne političke i ekonomske klime na području Crne Gore ovo Preduzeće  je uspješno prevazišlo, kao prvo preduzeće koje je privatizovano u Crnoj Gori i time dalo veliku podršku za daljnu svojinsku transformaciju privrede Republike Crne Gore kao i za politiku privatizacije koju je sprovodila Vlada Republike Crne Gore.  S tim u vezi 21.03.1997. godine većinski vlasnik  MP „Alpex“ Podgorica, vlasništvo sadašnjih vlasnika Crnagoracoop NB Danilovgrad, preuzeo je upravljanje i rukovođenje ovim Preduzećem koje je 21.03.2005. godine osnovalo Preduzeće „Crnagoracoop NB“ D.O.O. – Danilovgrad čime postaje vlasnik kompletnog paketa akcija tj.  vlasnik kapitala sa učešćem 100% i na sebe preuzima sva svoja prava i obaveze.

Opširnije...